top of page

Skapelse eller Big Bang

Enligt Bibeln fanns jorden , och hade kanske funnits hur länge, innan Gud sade: "Varde ljus!"

Därför kan man inte veta själva jordens ålder från Bibeln. Kanske har jorden funnits länge innan, med vatten ovanpå.

Det som hände var att Gud fyllde jorden med ljus och liv på sju dagar.

Du kanske tycker att det gick snabbt. Skall vi jämföra med hur snabbt det gick med Big Bang från inget till allt:

"En ren Big Bang-modell förklarar inte varför universum är så likformigt i alla riktningar, horisontproblemet, och varför rymdens krökning är så nära noll, flathetsproblemet. Detta kan dock förklaras om expansionen under Big Bang var extremt snabb i ett initialt skede.

Hypotesen att expansionen vid Big Bang i en fas varit mycket snabb kallas inflationsteorin och föreslogs 1980 av Alan Guth[19] som en lösning till horisontproblemet och flathetsproblemet. Teorin har sedan dess förfinats och det finns flera olika varianter. Principen är att universum initialt under någon bråkdels sekund efter Big Bang expanderade oerhört snabbt - storleken beräknas ha ökat ungefär 10 000 000 000 000 000 000 000 000  000gånger."   (Wikipedia)

Enligt teorin om Big Bang var all materia en gång pressad ihop till en SINGULARITET som inte hade några dimensioner. Med andra ord den hade måtten 0 x 0 x 0.   Om vi nu skulle multiplicera nolla med hur stor siffra som helst, är resultatet nolla. Vetenskapsmännen vill inte räkna rätt!

Denna singularitet var så liten att den inte fanns, men den kunde explodera ändå och bilda universum på en bråkdel av en sekund. Det var betydligt snabbare än sju dagar i skapelseberättelsen. 

Vem vet var det finns singulariteter, alltså punkter som inte finns, De är så små att de kan dölja sig bakom punkten efter denna sats. De är oerhört varma, men de alstrar ingen värme, annars skulle värmestrålningen inte få plats inuti ingenting, utan det skulle i stället vara någonting.

Om nu Big Bang vore sant, skulle materian slungats ut från en medelpunkt, men en sådan punkt går inte att finna.

Man inbillar sig också att det finns något som heter rumtid, en blandning av rum och tid, som skulle förklara hur världsalltet skulle hunnit bildas på en bråkdel av en sekund: Tiden vidgade sig i samma takt som ljuset och materian slungades ut.

Nu kan man påstå att tiden vidgas, men det är bara en teori, en saga, som man har hittat för att förklara saker som inte går att förklara enligt naturlagarna. Skulle tiden vara elastisk, så skulle den även kunna dra ihop sig så att vidgningen och dess händelser som redan inträffat  skulle kunna raderas från att ha inträffat.

Man hänvisar ofta till Einstein då man pratar om teorier. Vill du se hur intelligenta hans teorier var?

Teorin om Big Bang är så full av motsägelser att det går inte att få det att gå ihop utan lite oärlighet.

Vi antar att det har skett en utvidgning från inget till en boll på 13,7 miljarder ljusår i radius. 

Eftersom sannolikt ljuset rört sig snabbare än materian, så har ljuset kanske hunnit tio gånger längre ut än materian.  Då kan man inte prata om bakgrundsstrålning , eftersom ljuset är ytterst och kan inte vändas tillbaka mot materian om det inte finns en spegel.

Var finns vi, om vi kan se 13,7 miljarder ljusår åt alla håll, som man börjar se med de nyaste teleskoperna. Enda tänkbara plats är i centrum (C).  Problemet är bara att materian inte hunnit så långt bort från centrum, det är bara "rumtiden" och ljuset som hunnit så långt. Eftersom ljuset är på väg bort från oss kan vi inte se det.

Skulle vi vara inne i materian (A), skulle vi se en massa materia (stjärnor) runt omkring oss på vissa sidor, inte alls långt borta, samtidigt som det skulle vara relativt lite stjärnor inåt och utåt sett.

Forskarna påstår att ljuset från explosionen är orsaken till bakgrundsstrålningen.

Givetvis skulle vi som enda planet kunna vara på samma avstånd som ljuset på ytterkanten (B). Då skulle vi se resten av stjärnor långt borta. Ljuset från Big Bang skulle finnas överallt omkring oss. Rumtiden skulle hålla samma takt som vi, så vi skulle inte åldras enligt Einstein, eftersom vi skulle fly från startpunkten med ljusets hastighet, och då står tiden stilla.

Eftersom teorin inte går att få gå ihop med verkligheten, säger andra i stället att allting breddes ut på ett ögonblick, dessutom så jämnt att det inte går att säga var det finns centrum eller var det började. Stjärnorna tycks vara jämnt fördelade i världsalltet.

Det betyder att världsalltet är oändligt. Hur kan något oändligt ha varit i en enda punkt en gång?  Teorierna motsäger varandra! 

Angående stjärnorna: man tror allmänt att de bildats av sig själva av gaser som funnits i universum.

Du kanske skall läsa lite om detta här?

Det finns alltså ingen teori som förklarar universums uppkomst.  Det finns många som påstås göra det.

Alla är obevisade. De kräver tro.

Några antingen tror på att en explosion skapade allt. Dock fanns det ingenting att explodera.

Andra tror att materian fanns i en enda punkt. Vadå fanns? Då är det inte förklaring till hur allting kom till. Börja från:"Det fanns ingenting i någon punkt".

Andra tror på att universum är som en ballong: man pumpar lite till, så blir den större, man släpper ut luften så krymper den. Den teorin kräver att det fanns en ballong, alltså förklarar inte början.

Du som tror på en Gud som skapat allting är minst lika vetenskaplig som de bästa teorierna. Du har dessutom rätt i att man inte kan förklara alltings början, du säger att Gud har alltid funnits. Vetenskapsmän är oärliga när de säger att de vet, eftersom de bara tror.  Big Bang är mångas religion: "Jag tror på Big Bang".   Det gör inte jag.

bottom of page