top of page

Den nyskapade jorden

"Och Gud såg att det var gott", står det i skapelseberättelsen i början av bibeln.

Då vi ser omkring oss numera, är det mycket som inte är gott. Ibland är det isande kallt, ibland är det torka, ibland hetta. Bergen är ofta alldeles för branta och  åkrarna steniga, svåra att odla. Sedan kommer hösten och dystra novemberdagar med mycket regn.

Hur skulle din drömvärld se ut? Fundera lite på det.

Det finns saker som tyder på att bergen inte varit branta förr. Vi kan kolla lite vad vi hittar  för bevis.

Jag ritar en del, men det betyder inte att du skall nöja dig med teckningar. Sök på internet på bilder och information. Jag ger några SÖKORD på vägen.

Först tittar vi på TEPUIS, som är konstiga berg i Sydamerika, upp till två kilometer höga.

Det är inte bara i Sydamerika man kan hitta rester av den ursprungliga jorden. Spår finns på varje kontinent.

Jag var en gång i Kappadokien i Turkiet och övernattade i ett hus som var hugget i en konformad klippa.

Sådana små koner fanns på ena bergsidan, medan resten av berget såg normalt ut.

bottom of page