top of page

Hela stjärnhimlen  berättar om att det måste finnas en som har räknat stjärnornas banor för att det inte skulle slutat i kaos. Allting cirkulerar med en exakt hastighet.

Svart hål - teorin förklarar inte stjärnornas rörelser.  Gasansamlingar förklarar inte deras tillkomst, gasmoln orkar inte dra till sig mera gas än vår måne, och den saknar atmosfär. Materia som dras mot en mittpunkt börjar inte cirkulera, singularitet utan dimensioner roterar inte och kan inte dra med sig några andra i rotation.

Astronomi är inte bara att se något, det är även att tänka. Vissa saker har man varken sett eller tänkt igenom.

En annan sak är att det bildas nytt även på stjärnhimlen. Det finns miljarder galaxer med miljarder planeter i varje. Vi är inte de enda som Gud tar hand om. Och Han skapar säkert nytt: Han vilade visserligen på sjunde dagen, men efter det vilar Han inte mer.

bottom of page