top of page

Djurlivet före floden

Evolutionsläran

 Har du trott på utvecklingsläran hittills? Då kanske du inte skall läsa detta, för att kunna fortsätta tro.

Det är nämligen så, att alla fakta talar mot evolutionen, och därför måste man bortse från det uppenbara, blunda för fakta!

Ofta blandar man ihop begreppen variation och utveckling. Hundar finns  hur många olika, men de alla är hundar. De blir aldrig katter.

Utvecklingsläran förutsätter att hundar och katter haft samma förfäder, inte bara det utan även kolibri och krokodil. Den kräver tro.

Vad har man för bevis? Vi skall titta på det vanligaste exemplet på utveckling: Hästen.

Den första hästen var stor som en räv, hade fyra små hovar på sina framben, tre på bakbenen.  Den hette EUHIPPUS, eller HYRACOTERIUM. 

Description

Hyracotherium averaged 78 cm (2.5 feet) in length and weighed about 9 kg (20 pounds).[4] It had four-hoofed toes on each front foot and three-hoofed toes on each hind foot. Each toe had a pad on its underside, similar to those of a dog. It had a short face with eye sockets in the middle and a short diastema (the space between the front teeth and the cheek teeth). The skull was long, having 44 low-crowned teeth. Although it had low-crowned teeth, the beginnings of the characteristic horse-like ridges on the molars can be seen. Hyracotherium is believed to have been a browsing herbivore that ate primarily soft leaves as well as some fruits and nuts and plant shoots.[5]

Ser ni hur lik den är en häst?  Båda har fyra hovar på frambenen, och tre på bakbenen, utom hästen som bara har en hov. Båda är stora som räv, utom hästen som är många gånger större. Den ena vägde 9 kg, den andra några hundra.

Det finns ett annat alternativ: KLIPPGRÄVLING eller HYRAX, som finns i mängder fortfarande, se färska bilder.  Visst hade man noterat likheten redan när man gjorde det första fyndet, annars hade man inte nämnt varelsen för hyracoterium, som betyder hyrax-djur.

Skall vi jämföra :  Båda har fyra små hovar på frambenen, tre på bakbenen, båda är samma storlek. Matchar perfekt!

Om man jämför deras skallar ser de likadana ut, kolla gärna HYRAX SKULL, HYRACOTERIUM SKULL.  Hundarnas skallar varierar mycket mer.

Evolutionsanhängare kunde inte förklara hur hästen kommit till utan en förfader. Då passade klippgrävlingen bra som ersättare.

Hästen kunde ju inte bli direkt från en liten klippgrävling, så man hittade en mellanform. Det fanns ju fossila rester av likadana fötter men som var mycket större.

När man hittade dessa var man mycket snabb på att bygga på släktträdet. Det är bara

ett litet problem: fötterna kanske tillhör tapiren som lever i tropiken. Om du tittar på bilder på TAPIR FEET, ser du fyra hovar på frambenen, tre på bakbenen.  Normalt skulle man direkt dragit slutsatsen att  större fossila fötter med tre eller fyra hovar tillhör tapiren, men då skulle ju hästen sakna släktträd, vilket skulle undergrävt evolutionsteorin!

Man framhåller hästen som resultat av gradvis utveckling, men  det stämmer ej!

www.boundless.com skriver man att många ändringar i hela beståndet skedde så snabbt att djuren tvingades att leva samtidigt som sina förfäder, vilket är omöjligt.

Since then, as the number of equid fossils has increased, the actual evolutionary progression from Eohippus to Equus has been discovered to be much more complex and multibranched than was initially supposed. Detailed fossil information on the rate and distribution of new equid species has also revealed that the progression between species was not as smooth and consistent as was once believed.

Although some transitions were indeed gradual progressions, a number of others were relatively abrupt in geologic time, taking place over only a few million years. Both anagenesis, a gradual change in an entire population's gene frequency, and cladogenesis, a population "splitting" into two distinct evolutionary branches, occurred, and many species coexisted with "ancestor" species at various times.Source: Boundless. “The Fossil Record and the Evolution of the Modern Horse.” Boundless Biology Boundless, 26 May. 2016. Retrieved 05 Jan. 2017 from https://www.boundless.com/biology/textbooks/boundless-biology-textbook/evolution-and-the-origin-of-species-18/evidence-of-evolution-129/the-fossil-record-and-the-evolution-of-the-modern-horse-522-13100/

bottom of page