top of page

Göbekli Tepe

I Turkiet finns denna stad som vållar huvudbry för forskarna. Stenarna har mystiska figurer och är svårtolkade, men det största mysteriet är att hela staden, som låg uppe på ett berg, var begravd under massor med jord. Dessutom har de som skottat dit tiotusentals kubikmeter jord, låtit statyerna stå upp. Varje normalbegåvad människa skulle åtminstone vält ner stenarna, och kanske samlat dem i en grop, om man av någon orsak ville begrava dem. I stället har man jobbat i åratal med att begrava allt under flera meter jord. Vilka knäppskallar!!

Eftersom det inte finns någon historisk information om staden som varit under jorden i tusentals år, finns det bara gissningar om vem som byggt den och varför.

Man tror att den varit en kultplats på stenåldern, men det finns inga andra fynd utom konstiga stenar med fantasifigurer. Varför fanns inget annat begravt under jorden än stenar? Normalt hittar man rester av krukor, pilspetsar, kanske ben, men här: Inget!

Det finns dock en förklaring som är enkel: Staden begravdes inte av människor!

De som tror på syndafloden vet att vattnet steg flera meter över bergtopparna.

Alla lösa föremål och allt virke spolades bort, därför hittar man inget förutom stenar.

Stenarna gjorde ett naturligt hinder för allt bråte som flöt på vattnet, och snart täcktes hela staden och förblev täckt när vattnet sjönk sakta undan. Människorna före syndafloden hade ristat bilder över den tidens djur på stenarna. Det som vi ser som konstiga tecken kanske var den tidens bokstäver.

På samma sätt som pyramiderna berättar om tiden före floden, berättar även denna stad. 

Det finns flera ruiner som man hittat under jorden. Det skulle inte förvåna mig om även pyramiderna på andra sidan jordklotet var byggda före syndafloden, långt innan indianerna tog dem i besittning och graverade egen graffiti på dem.

bottom of page