top of page

Tänk om det alltid var sommar!

Orsaker till årstiderna är att jordens axel lutar. Skulle den inte luta, skulle man kunna vara säker på att det aldrig blir för kallt om man nu inte går ända till syd- eller nordpolen.

I Sverige skulle vädret vara som i april eller september, lite svalare somrar men aldrig riktigt kallt.

Nu är jordens bana lite oval, så det skulle ändå finnas en något svalare årstid när jorden var längs borta från solen, men variationen skulle bara vara några grader. 

Om havsströmmarna tog med sig värme från tropiken och kyla från polerna tillbaka, skulle det vara en behaglig temperatur överallt. Om man ville ha det lite svalare eller ville åka skidor, kunde man bara bosätta sig högre upp på bergsidorna. Om man tröttnade på kylan, skulle man kunna åka pulka nerför i härlig fart, bergen ska ju inte vara branta!

Bibeln nämner årstiderna först efter syndafloden. Tänk om något ändrat jordens lutning? Kan det vara möjligt?

Vetenskapsmän har hittat rester av frodig växtlighet på kanten till inlandsisen vid sydpolen. Hur kan något kunnat frodas där i ständig kyla? Har det verkligen varit så kallt hela tiden? Tänk om det en gång var tillräckligt varmt där för en del större växter? 

Sanningen är att  ANTARKTIS, sydpolen, en gång var full av växtlighet och liv. Vetenskapsmän vill ju gärna förklara det på något sätt, så de har kommit på begreppet KONTINENTALDRIFT.

Jag tror inte att kontinenterna knuffar på varandra. Om deras rörelsehastighet är noll, är krocken mellan dem lika sannolik som mellan två välparkerade bilar i garaget. Dessutom vid jordbävning skakas husen fram och tillbaka. Hur skulle detta vara möjligt om kraften var bara åt ett håll. 

Man påstår att Indien tränger sig under Tibet. Varför skulle den göra det? Dessutom är väl Tibet tyngre än Indien, med alla sina höga berg, inte så lätt att lyfta upp. 

Det finns ingen kraft som skulle kunna forcera femtio kilometer tjocka berg och knuffa en kontinent mot en annan. Dessutom, hur skall man förklara att en liten några kvadratkilometer stor punkt plötsligt vill flytta på sig åt ena eller andra hållet, när resten av kontinenten är orörlig. Jordbävningar är alltid lokala.

Däremot är det känt att det finns zoner där jordbävningar och vulkanutbrott är vanliga. I Japan skakar jorden varje dag. Flyttar den på sig? Nej, bara lokalt i så fall.

Det är svårt att mäta små förflyttningar under lång tid. GPS-satelliter behöver justeras, för att de skulle vara ungefär på rätt plats år efter år. Visar det sig att positionen för en plats ändrats några centimeter på tio år, kan det lika gärna vara satelliten som är tio centimeter försenad på sin bana.

Kan det vara så att jordbävningar beror på att jorden kokar inuti klotet? Skakningar kan ju vara tecken på att den smälta magman vill ut. Varför skulle det annars vara så att vulkaner finns på samma ställen som jordbävningar?

Det verkar så att jordskorpan en gång har spruckit på samma sätt som äggen kan göra vid kokning. Skalet höjs på något ställe, men skalbitarna knuffar inte på varandra i sidled.

Om det är sant, kan hela kontinenter ha höjts eller sänkts någon gång i historien  Finns det bevis för detta någonstans?

Givetvis finns det bevis, till och med foton. Titta till exempel på UNDERWATER CITY FOUND OFF CUBA på internet, så ser du byggnader som är nu 600-700 meter under havsytan. De är minnen från en kultur som fanns en gång i tiden. Vetenskapsmän vill inte acceptera dessa tydliga byggnader som  gjorda av människor. Skulle de göra det skulle historien behöva skrivas om. Då skulle man inte kunna påstå att vi härstammar från apor och var alltför ointelligenta för att kunna bygga det som syns i djupet.

Det är inte bara vid Kuba som man hittar sjunkna städer. Utanför YONAGUNI i Japan finns det också en stad på åttio meters djup, (UNDERWATER CITY JAPAN) Vetenskapsmän ser tydligt att det handlar om människobygge, men det är för känsligt att erkänna det. Man skulle samtidigt bli tvungen att medge att människorna inte var så dumma förr i tiden, då de kunde såga i sten och bygga mäktiga strukturer.  Det finns även sjunkna städer utanför Indien, och säkert på många andra ställen i havets djup.

Utanför Japans kust finns en stor pyramid byggd av stora sågade stenblock på samma sätt som pyramiderna i Egypten. Enligt vetenskapsmän har den byggts av naturen.

En stor pyramid finns i Atlanten utanför Azorerna. Likheten med Egyptens pyramider är så stor att det knappast finns något tvivel!  (sök PYRAMID AZORES) 

bottom of page