top of page

Einsteins gravidationslins är felvänd

Einstein påstod att en stjärnas dragningskraft böjde ljuset från en stjärna bakom, så att det fungerade som förstoringsglas.  Därmed skulle man kunna studera stjärnan bakom lite noggrannare.

Hur skulle en sådan bild som man brukar kalla för Einsteinring kunna synas om man bara kan se det lilla ljuset som träffar ögat?

Möjligen skulle det finnas en väldigt smal strimma runt stjärnan i mitten, och den skulle dessutom förenas med annat ljus från den stjärnan.

Vad man möjligen ser i Einsteinring är ljusreflektioner från fria gasmolnen mellan stjärnorna.

Att de är ringformade kan bero på att ljus från till exempel en slocknad supernova är på väg ut i rymden och reflekteras på vägen.

Är det möjligen så här man tänker:

Ljuset strålar från ögat, och böjs utåt när det passerar stjärnan.

De strålar som passerar närmast stjärnan böjs minst, de längre bort böjs mest.

Detta är ju precis motsatsen till teorin!!

bottom of page