top of page

Som det syns på diagrammet, har det inte funnits mycket folk för fyratusen år sedan, enligt forskare. 

Sedan antar man givetvis att det funnits ett fåtal människor i tusentals år. 

Problemet är bara varför folk började öka i antal först cirka

år 2000 f.Kr.

Bibeln ger svaret.

Man kanske tror att den bibliska tideräkningen inte ger tillräckligt med tid för att det skulle kunnat bli så många människor som vi är nu. Det är helt fel!

Vi räknar med att det fanns  bara åtta personer, Noa och familjen, år 2400 f.Kr. Vi räknar med att befolkningen fördubblas varje 150 år. Det betyder att det år 2100 skulle  vara 8,5 miljarder människor. Det är ganska nära modern gissning.

Visar man denna ökning i diagramform blir det en likadan kurva som ovanför.

bottom of page