top of page

Flodens följder

Så olika man kan tolka samma fossila fynd. Man har bland hundra miljoner fossil inte hittat en enda som skulle vara en mellanform mellan olika djurgrupper. Därför måste ändringen ha skett utan mellanformer: en häst har fött en ko, en hund har fött en katt.   Eller också får man tro att djurgrupperna har skapats, inte utvecklats från varandra.

bottom of page