top of page

Olja, kol, fossil

Olja och kol har bildats en gång, för att det bara varit en syndaflod. Man försöker förklara oljans tillkomst genom att säga att alger i havet sjunkit till botten och blivit övertäckta. Nu är det lite problematiskt då till exempel Saudiarabien är öken med olja under. När hamnade havsbotten under hundratals meter ökensand?   När hamnade Kinas skogar under jord och blev till stenkol? Samma sak måste hänt överallt där det är kol och olja.

Det är konstigt att man å ena sidan påstår att oljan har bildats av havsväxter som hamnat under öknarna, å andra sidan ritar man kartor där kontinenten flyter i sina nuvarande former över hela jordklotet. Man menar väl inte att kontinenterna glider över havens bottenslam?

För den som tror på Bibeln är det inga problem att förklara oljans tillkomst.

Den som tror att Noas flod bara var en liten översvämning har däremot problem.

Du kommer väl ihåg bilderna på TEPUIS i början. Dessa hundra berg vittnar om att upp emot två kilometer jord försvunnit från mellan dem. Dessa massor hamnade över lägre områden som Venezuela, täckte över växtligheten, och nu är där massor av olja. 

Tyskland har fått jordlagren från alperna som blottats från jord. Resultatet: kol.

I Sverige fick Skåne mycket matjord från Småland och Götaland, men inte tillräckligt till kolbildning.

Den svarta jordens länder, Ungern, Rumänien, Ukraina, fick ta emot massor med matjord från områden högre upp. De har fortfarande femtio meter tjockt med odlingsjord på sina ställen, att jämföra med regnskogens futtiga 15 centimeter.

USA:s prärier fick ett rejält tillskott från Klippiga bergen som därmed blev klippiga.

Sibirien fick ett tillskott av slam överallt. Det frös till, men riskerar att smälta nu, och ge ett rejält tillskott av metangas i atmosfären. Det slammet har inte bildats av de få grässtrån som växer på tundran numera. 

Sibirien fick något mera: Sälar kunde vandra med flodens vatten till Bajkalsjön och bilda en egen stam där, tusen kilometer in i landet.

Värre gick det för mammutar. De hade ju betat där i lugn och ro i det frodiga gräset, när floden kom. Miljontals mammutar sköljdes med vattenmassorna, någon ända till Wrangels ö i Ishavet. Detta skedde så snabbt att man hittat osmält gräs i magen på de exemplar som grävts upp ur permafrosten. Dessa djur har begravt hela, innan de har hunnit ätas upp av vargar. Fast vargarna sprang säkert för sitt liv då floden kom, och kanske hann högre upp, innan det var deras tur.

bottom of page