top of page

.

Vi har väl inte glömt syndafloden som täckte all mark, även Jordandalen. 

Som det syns på bild, är det fråga om en sluten dal, vattnet kan inte rinna till havet. Dalen är omringad av flera hundra meter höga berg, i själva verket skulle man behöva fylla på 430 meter vatten, innan man ens skulle komma på Medelhavets nivå. Sedan har vi flera hundra meter berg också.

När vattnet efter floden sjönk undan, blev minst halvkilometer tjockt med vatten kvar i fördjupningen. Det blev ett litet innerhav, med härliga kuster, flera gånger större än nuvarande Döda havet. Dessutom var det levande i högsta grad, med livligt nöjesliv i strandstäderna Sodom och Gomorra.

Eftersom bassängen var från början fylld med havsvatten, med salthalt på tre procent, ökade salthalten för varje århundrade som gick. På Abrahams tid hade det inte hunnit bli så stor skillnad, allting var mycket frodigt i området, trots att det bara regnar tio-tjugo cm årligen.

Situationen var samma som före syndafloden: det lätta  livet ledde till att människorna hade tid att göra ont hela tiden.

Till slut förstörde Gud Sodom och Gomorra. Man letar efter dessa städer nära nuvarande havet, men havet var större och ruinerna borde finnas längre bort. Staden Soar, dit Lot flydde, var kanske också en kuststad, men finns nu flera kilometer från Döda havet.

Eftersom avdunstningen hela tiden är större än vattentillförseln, minskar havet hela tiden. Samtidigt stiger salthalten, och är nu uppe i 35 procent. Det är vad man kan vänta sig om vattenmängden varit tio gånger större från början. Mycket av saltet har lagrats på bergsidorna, så hela området är mättat med salt. 

Skulle saltet på bergsidor vara normalt , skulle även bergen i andra öknar vara belagda med salt. Nu är det bara salt i speciella fördjupningar, som i Salt Lake  i Utah, eller Kaspiska havet, som har saltvatten utan att ha kontakt med oceanerna.

Nu har Döda havet minskat i volym lika länge som salthalten ökat. Under senare tid har man tagit vatten från Jordanfloden till bevattning i så stora mängder att det inte funnits något kvar att ge till Döda havet, och därför har vattnet sjunkit med upp till en meter om året.

Om vi räknar med att det annars skulle avdunstat tio cm per  år, borde vattennivån varit fyrahundra meter högre på Abrahams tid. Femhundra år senare var det fortfarande svårt att komma över Jordanfloden vissa tider.(Josua 3:15). Numera är det inte några problem.

Att det finns kvar vatten i Döda havet överhuvudtaget, betyder att det inte kan ha gått väldiga tider från det att avdunstningen började. Jordandalen är bland de varmaste trakterna  på jordklotet, i genomsnitt 38 grader på sommaren, 20 på vintern.

Stämmer väl med tanke på att floden var runt 4400 år sedan, och avdunstning 10 cm/år.

bottom of page