top of page

Det finns stenkolslager överallt över jordklotet. Varför i lager? Bildas inte kol ständigt?

Att det överhuvudtaget finns kol får man tacka floden för. Alternativet är att det var frodig växtlighet överallt, men plötsligt började det falla sand, grus, och stenar från himmlen och täckte allt.

Vi får komma ihåg att det i regnskogar finns bara tio centimeter matjord; fäller man träden, finns snart inget annat än torr sand kvar.

Stenkolets ursprung kan man finna i stora skogar som växte nära kuster då stenkolen från början var stora växter. När översvämningar skedde kom träden i dessa skogar att dö för att därefter överlagras av så kallat sediment (material som sjunker ner genom vattnet och samlas på havs-, flod- och sjöbottnar) och har på så vis skyddats från oxidation. Under årmiljonernas lopp har det organiska materialet gått igenom vissa kemiska processer och till slut bildat först torv, sedan brunkol och till sist stenkolet.  Wikipedia

Visst är det fint med förklaringar: Stora skogar översvämmas, förvandlas till sediment  i havsbotten, och miljoner år senare förvandlas till kol. 

Hur kommer det sig att man bryter kol från bergen? När kom det stenar och grus ovanpå i tiotals meter tjocka lager? Med översvämningar i floder? Då skulle så kraftiga strömmar även spolat sedimentet iväg, och inte bara stenar ovanpå. Var hela Kina sumpmark? Nu finns det massor av kol inne i Kinas berg.

Är inte det enklare att förklara kolbildningen, som är en engångsföreteelse, genom syndafloden, som också var en engångsföreteelse?  Om du tittat på bilder på COAL SEAM, så har du sett hur välbegränsade kolförekomster  är.

bottom of page