top of page

Är inte fossil miljoner år?

At Mount St. Helens, the potassium-argon dating method incorrectly indicates that certain minerals hardened into stone 350,000 years ago, when in reality they solidified just recently, in 1986, from lava that flowed six years after the enormous 1980 eruption. And some of the mineral within the then ten-year old rock was wrongly dated as having solidified two million years earlie

Man tror att fossil är miljoner år gamla.

I själva verket kan det vara fel på mätningarna. I texten bredvid berättar man om hur man skickade flera prov av lava från vulkanutbrottet 1980 till analys, för att testa hur bra man kunde datera stenarnas tillkomst. Resultatet var lite förvånande: vissa mineraler hade stelnat  350 tusen år sedan, andra var redan 2 miljoner år!

Inte alltför exakta mätningar.

"I begynnelsen skapade Gud himmel och jord"

Bibeln säger inte när själva jorden var skapad. Den kan ha stått i miljoner år "öde och tom", sedan "begynnelsen".

En dag sade Gud: "Låt det bli ljus!"

Den dagen var den första  för  livet på jorden. 

Stjärnor kan redan ha funnits mycket länge. 

Ofta använder man kol-14 för att datera föremål. Metoden bygger på ett antagande att atmosfären har innehållit lika mycket kol-14 hela tiden. Om halten varit annorlunda före floden, går metoden inte att använda.

Föremål som man påstår är miljoner år, som t.ex, diamanter, innehåller fortfarande kol-14, trots att de inte bör ha något kvar, enligt teorin. 

Kolla gärna sökord "C-14 DATING INACCURATE".

bottom of page