top of page

För ett par hundra år sedan var det ingen som talade om istiden. Alla kände ju till Bibelns berättelse. 

När man sedan började ifrågasätta syndafloden, behövdes en ny förklaring. Man antog att för tusentals år sedan lyste inte solen i Norden som den brukar, däremot tycks den ha lyst i Sibirien enligt kartan. Det bildades ett tjock istäcke över Skandinavien.  Om man räknar från jordstigningen, 1 meter på hundra år, så måste Bottenviken för tiotusen åt sedan varit 100 meter djupare, och mycket bredare. Eftersom skrapmärken på Åland är från nord-väst, måste skrapstenar kommit från Sverige, och flutit över havet med isen, enligt teorin.

Nu finns det inga glaciärer på hav, på nordpolen är bara två meter is, som jämförelse.

Visst, det blev kallare efter syndafloden i några år , eftersom det var mycket stoft i atmosfären, men det varade inte i tiotals år. I Sibirien finns inte tecken på istiden, däremot finns det gott om mammuttänder som har använts för att bygga hyddor på tundran. Du kan köpa mammuttänder på internet om du vill: MAMMOTH IVORY. Mammutar var liksom elefanter kloka djur, de levde inte av att äta is på glaciärer. De till och med dog med magen full av gräs.

History

Prehistory

Q:

What did the woolly mammoth eat?

A:

Quick Answer

DNA analysis of fossilized woolly mammoth stomach contents shows that they mainly subsisted on small, nutritious flowering plants called forbs. Modern-day examples of forbs include clover, sunflowers and dandelions.

Tycker du det är troligt, att de över miljon mammutarna i Sibirien åt solrosor, klöver, och liljor, när vi i Sverige hade istid?

bottom of page