top of page

The Question of Fossils
The Karoo deposit in South Africa - 800 Billion Fossils
These deposits are so immense that even after decades of fossil collecting, bones are still sticking out of the ground.  The Karoo formation is a water deposited sediment bed up to 20,000 ft thick. Massive fossil graveyards of dinosaurs exist all over the world. The Morrison beds in North America, (covering thousands of sq. miles), the dinosaur beds in Montana, Alberta, the Dakotas, Colorado, Utah, Africa, Europe and China, etc., etc., contain literally millions of dinosaur fossils piled together in heaps and mixed with other creatures. Ten thousand Hadrasaurs were found on Egg Mountain alone, including all age groups and eggs jumbled together in a mass death. Would this happen under normal, uniform conditions? The answer is No. Think about it, they are all in water deposited sediments! The Buffalo question-  Millions of buffalo were slaughtered on the North American plains during the last century, so multiplied thousands of fossil buffalo should be common but are any great buffalo fossil graveyards to be found? No. Their remains were disposed of by the normal ravages of the weather, scavengers, and decomposition.  So why are there great fossil graveyards of dinosaurs and thousands of other species where the bones of these beasts lie entombed in heaps, together with fossilized mammals, fish, insects, plants etc., testifying that they all perished together in a great mass death?

Efter floden i Amerika

 

Skall vi se vad som hände i Amerika:

Vi har redan sett hur väldiga mängder jord lossnade från bergen när de blev "Klippiga". Dessa jordmassor täckte det som numera är prärier. Det bildades oljefyndigheter i Texas av växtligheten under jordmassorna. På en del områden bildades  speciella berg, BUTTE och MESA, när sanden omkring spolades bort, de är rester av den ursprungliga jordytan.

När vattenflödet minskade och det bara rann vatten längs flodfåror, skar vattnet snabbt genom de våta sedimentlagren. Det tog bara en månad för vatten att skära Coloradokanjon, i stället för de miljoner år som vetenskapsmän tror.

Vetenskapsmän glömmer att sedimenten bredvid flodfåran är det svåra att förklara. Endast en global flod skulle kunnat bilda avlagringar överallt.

Lite regn bildar en djup fåra i mjuk sand.

När vattnet sjönk undan, alternativt jorden höjdes, fick havsfiskarna problem. Kvastfeningen lever ju i djuphav. Den märkte inte när den blev fast  i en dalgång. När vattnet rann bort var den tvungen att trängas i mindre och mindre utrymme. Den åt upp mindre fiskar, men till slut var det bara kvastfeningar kvar i pölen som till slut försvann helt och ökensanden täckte över stället. Man lär ha hittat som mest 40 stycken av dessa meterlånga fiskar per kubikmeter sandsten.

Det finns så mycket fossila fynd att texten bredvid talar om miljarder fossil som gömmer sig i sandsten.

Ändå har man problem att hitta bevis för evolutionen, inga mellanformer finns.

 

bottom of page