top of page

Andra metaller som nämns före syndafloden är brons och järn, i Första Moseboken kapitel 4: Tubal Kain, som var sonsons sonsons sonson till Kain, var duktig på att tillverka olika verktyg av brons och järn. Han kanske bodde i den första staden Henok i landet Nod, med halvbröderna farmaren Javal och  Juval som var duktig på att spela flöjt och lyra.

Nu säger du: Brons var visserligen känd redan för fyratusen år sedan, men järn kände man inte till förrän runt 1500 år f.Kr. Hur skulle Bibelns berättelse kunna stämma?

Jag skall inte argumentera med dig. Du skall få  kolla själv:

Här är några resultat av sökningen. I alla fall vid två tillfälle har man hittat järn innanför pyramiden på ställen dit man inte kunnat stoppa något i efterhand. 

För den vanliga historiebeskrivningen är det lite svårt att förklara hur järnet hamnat där minst ett tusen år innan järn började användas. Den som tror på Bibeln kan lugnt fortsätta med det: det fanns järn före syndafloden.

bottom of page