top of page

Evolutionsanhängarnas tidschema

Enligt evolutionsläran ökade befolkningen väldigt sakta. Det tog minst en miljon år innan människan hade blivit till några miljoner, såsom det anses fanns på jorden för fem tusen år sedan. 

Man påstår också att den moderna människan utrotade neanderthalarna. Lite konstigt att de hade  behov att slåss; hela befolkningen skulle kunnat bosätta sig på Sri Lanka, där får tjugo miljoner människor plats idag. Varför då kämpa om livsutrymme?

Dessutom påstås det att dessa få människorna utrotade mammutarna. Ganska osannolikt, då mammutarna fanns över hela Sibirien där knappast människan hade behov att bo.

Floderna var fulla av fisk, skogarna fulla av rådjur, och kor och får fanns tillgängliga.

Evolutionister behöver mycket tid för sina teorier. Alla vet att människan inte förändrats under den historiska tiden. Därför måste man ta till miljoner år och hoppas att det skulle kunnat ske någon utveckling, från apa till människa.

Detta ger bara ett nytt stort problem: den långsamma ökningen av antalet.

Jämfört med Kinas utrotningshotade pandor var situationen tusen gånger värre.

Människans evolution från apa till människa under miljoner år innebär stora problem.

Kunde inte apor föröka sig?

Hur kunde folk klara sig när de var så få och inte förökade sig?

Varför skulle antalet människor fördubblats så sakta, då både apor och nutida människor fördubblas på några årtionden under gynnsamma förhållanden?

bottom of page