top of page

forts.

Nu fanns det en fyrbent varelse, Pakicetus, som sprang längst Indiens kust. Den blev varm och simmade ut i havet. Nu vet ingen varför den simmade så långt, för den kunde inte titta ner i vattnet och fånga något ätbart, men den fortsatte att simma med näsan i vädret, tills näsan hade flyttats rakt upp på skallen, genom hjärnan. Nu äntligen kunde den titta ner, för att den hade blivit till en val. WHALE EVOLUTION

Bröderna Grimm hade inte kunnat berätta en bättre saga.

Redan Darwin klagade på att det inte fanns några mellanformer mellan olika djurfamiljer. Man har letat i snart tvåhundra år, och fortfarande har man inte hittat.

Ekorren ser ut som i första fossil, katterna likaså. Det gäller alla djur.

Då säger evolutionister: Ekorren var redan färdigutvecklad före första fossil!

Hur vet man att den överhuvudtaget utvecklats om den var färdig från början?

Evolutionister brukar inte vilja diskutera, de svartmålar i stället alla som inte vill tro på deras sagor. Jag vet efter att ha diskuterat saker på internet. Vanlig argument var: "Alla vet ju att utvecklingsläran är sann. Skapelsetroende tror på sagor!"

Finns det inga andra argument?  Jo, Darwins finkar på Galapagos.

Darwin hade samlat olika finkar under sina fem veckor och tog med sig dem till England. Där påpekade någon att näbbarna varierade. Snart hade man hittat resultat av evolution. Vid senare studier har det dock visat sig att dessa olika sorter varierar efter mattillgången, från år till år. Ingen utveckling, bara variation inom arten.

Men fjärilar på björkar vid Manchester varierar också, säger någon. Sant. De som kan gömma sig bäst klarar sig bäst. Björkarna var sotigare förr och flera mörka varianter klarade sig på stammarna.  Ingen ny art, bara normal variation.

På artonhundratalet diskuterade man varför en giraff har så¨lång hals. Man hade hittat fossil efter giraffer som hade mycket kortare halsar, och var även annars mindre. Man kom till slutsatsen att halsen måste vuxit när giraffen tuggat i sig blad högt uppe i trädtoppar. 

År 1901 fick någon forskare syn på en giraffliknande varelse, en OKAPI, som levde i Kongos djungler, och som hade kortare hals. Det var dess fossila lämningar man hade hittat. 

Det är ingen ide´ att försöka hitta bevis för evolution.  Arterna har ingen länk mellan sig.  Dock får man komma ihåg att med arter menas kattdjur, hästdjur, groddjur, insekter, osv.  Ett lejon kan para sig med en tiger, häst med en åsna, men inte häst med en ko och få avkomma.

bottom of page