top of page

Vi människor är beredda att tro det mesta av det forskare påstår. I detta fall finns ingen åskådare.

Hur troligt är det att rasmassorna skulle klarat flera kilometer under vattnet av bara farten?

Ju snabbare något rör sig i vattnet, desto större motstånd. Man har kollat när man skjuter i vattnet med höghastighetsvapen. Resultat: kulan splittras och klarar högst ett par meter innan den stannar.

Sök BULLET STOPPED BY WATER

En racerbåt kanske klarar hundra km/timme, men då rör den knappt vatten.

Visst, man kan ändra sig och säga att jorden glidit sakta. Då är det problem med lutningen som bara är halv procent. Ingenting glider på så lite lutning.

Nu har mycket växtlighet  och havsbotten begravts under jordmassorna, och resultatet är olja och gas.

Är det inte enklare att förklara allt med syndafloden när kraftiga strömmar förde med sig grus och sand och även stenar? 

Norges berg var inte alls branta före floden. När floden spolade bergen rena från all lös material, bildades samtidigt sandbankar på ställen där vattnet inte strömmade så fort. Under havet var det lugnt, så material från strömmar på ytan lagrades på havsbotten.

På land bildades åsar av vattenpolerad morän. 

bottom of page