top of page

Människor förr och nu

Mannen till höger ville gärna bre ut sig. Han behövde "lebensraum", livsutrymme. Han förverkligade de tankar som Darwin hade sått: Kampen för överlevnad var grunden för utvecklingen. De svaga skulle bort, lägre raser skulle raderas. Judarna var visserligen mera lärda än vanliga germaner, men de skulle också bort så att den "ariska" rasen skulle få bilda ett samhälle av Nietsches "övermänniskor". Visserligen betyder ARIAN iranier, inte germaner.

 

Darwin  beskrev i sin bok "The Descent of Man" andra raser än vita  som något lägre, en det bara som varianter av apor.

Hans tankar välkomnades, för då kunde man fortsätta med slaveriet, utrota indianer och Australiens maorier. Mussolini tyckte att etiopier kunde behandlas som djur.

Karl Marx dedicerade sin bok "Das Kapital" till Darwin.

I Sverige bildade man "Rasbiologiska institutet" och behandlade illa samer och romer.

I Amerika visades pygmén OTA BENGA på djurpark, som den felande länken mellan apor och människor. Den länken brast när Benga tog sitt liv.

Då man tänker efter undrar man hur färgvariationer på fjärilsvingar på björkar vid Manchester kan ha kunnat orsaka detta? Andra bevis på evolution finns inte. Man har grävt fram 100 000 000 fossil. Av någon konstig orsak fanns inga övergångsformer bland dem. Man har grävt genom alla fossillagren ända till urberget, och aldrig hittat annat än färdiga varelser, inga halvfabrikat. Man har inte ens kunnat förklara livets tillkomst.

En människans kromosomer innehåller fyra olika baser kopplade i bestämd ordning. Om man skulle jämföra med en tipsrad, med en millimeter mellan resultaten, så skulle den räcka från Sverige till Frankrike. Tror du att naturen skulle tippat alla rätt av en tillfällighet så att du och jag blev till? Glöm det!  1 X 1 X 2 1 X 1 2X.... 3 miljarder rader. Grattis till fullpott!

bottom of page